آکادمی پروا

درباره ما

آکادمی پروا

بهتر و بهتر خواهیم شد

ما زیبایی را برای شما به ارمغان می آوریم

تیم حرفه ای آکادمی پروا

تیم حرفه ای آکادمی پروا با داشتن بیش از ده سال سابقه کاری در زمینه های مراقبتی و زیبایی بر پایه رضایت و مشتری مداری آماده به کار می باشد

موفقیت

حرفه

تیم حرفه ای آکادمی پروا با داشتن بیش از ده سال سابقه کاری در زمینه های مراقبتی و زیبایی بر پایه رضایت و مشتری مداری آماده به کار می باشد

فروشگاه آکادمی پروا

از فروشگاه ما دیدن کنید

بندرعباس

بعد از چهار راه داماهی ساختمان قصر طلایی ورودی B طبقه ۴

تهران

اندرزگو ، ساختمان یاس ، طبقه ۵