آکادمی پروا

ورکشاپ ناخن

ورکشاپ شماره ۴

رگزاری کلاس های آموزشی کاشت ناخن بهمراه ارایه مدرک بین المللی آموزش کاشت ناخن زیبا شامل سه مرحله می باشد:ورک شاپ اولورک شاپ دومورک شاپ سوم یکی از مهمترین وظایف یک مربی خوب پرداختن به نکات بسیار ریز و اولیه کاشت ناخن است. در ورک شاپ اول به بررسی تمام نکاتی که یک ناخنکار باید بداند می پردازیم تا هنرجو بتواند یک کاشت صحیح، بدون هوا گرفتگی، بدون بوجود آمدن قارچ...

ادامه مطلب